Blogs

blog-post

रसुवा रोदन : विकट जिल्लाको भूकम्पपश्चात् विकाराल स्थिति

नारायण पौडेल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवामा कार्यरत कार्यसम्पादनमा आधारित मुल्याङ्कन प्रणाली अर्थात Performance Based Management System (PBMS) का लागि जिल्लाका श्रोत...